Hem / Börsen / Substansvärde

Substansvärde – Nyckeltal på bolagets innehav & tillgångar

Fastighet

Eget kapital / Antal aktier = Substansvärde. Nyckeltalet substansvärde är företagets tillgångar minus skulder, när du delar det med antalet aktier får du ut substansvärdet per aktie och kan då enklare jämföra med den aktuella kursen i bolaget. I investmentbolag räknas alla underliggande ägda bolag in i substansvärdet likväl som fastigheter görs i fastighetsbolag. Substansvärdet på en aktie kan tala om ifall investmentbolaget eller fastighetsbolaget handlas till substansrabatt där man får underliggande innehav eller fastigheter till en rabatt. Eller till en premie där aktien värderas högre än till företagets substansvärde.

Räkneexempel substansvärde och substansrabatt fastighetsbolag

Vi gör ett räkneexempel på ett fiktivt fastighetsbolag som är börsnoterat för att se hur nyckeltalet räknas fram. Normalt sett kan du kika in på fastighetsbolagens senaste kvartalsrapporter där de ofta redan på första sidan nämner sina substansvärden. Kvartalsrapporterna hittar du på bolagens hemsidor under Investor Relations (IR), kolla tex. Castellums hemsida här.

Men för att förstå lite bättre vad substansvärde är för något har vi räkneexempel nedan. Exemplet baseras på följande förutsättningar:

  • Bolaget äger fastigheter som idag värderas till 100 miljoner kronor.
  • Fastighetsbolaget har lån på 40 miljoner kronor.
  • Aktiekursen för fastighetsbolaget är 117 kr
  • Antalet aktier i fastighetsbolaget är 500.000.

För att få fram eget kapital tar vi tillgångar minus skulder

100 miljoner - 40 miljoner = 60 miljoner kronor i eget kapital

Räkna ut substansvärde per aktie

60 miljoner / 500.000 aktier = Substansvärde 120kr per aktie

När fastighetsbolagets aktie handlas till 117 kr så får vi en substansrabatt där vi köper fastigheter till ett värde av 120kr för endast 117kr. Alltså till en substansrabatt.

Substansvärde Investmentbolag

Precis som för fastighetsbolag så är substansvärdet ett viktigt nyckeltal för investmentbolag. Därför hittar du investmentbolagens substansvärde i senaste kvartalsrapporten, ofta bland de förstas sidorna. Vi kan även räkna ut det på samma sätt som vi gör i exemplet ovan, med denna formel.

Eget kapital / Antal aktier = Substansvärde

Latour som är ett investmentbolag presenterar sitt substansvärde i en graf på sin hemsida.

Latours substansvärde
Printscreen från Latours Hemsida

Onoterade innehavs värdering uppskattas

För innehav som ej är noterade är det svårare att veta vad det exakta värdet för innehavet är. Därför gör då investmentbolaget en uppskattning om vad det onoterade innehavet värderas till och tar då med det uppskattade värdet i beräkningarna. Investmentbolag kan ha en tendens att ibland undervärdera sina onoterade innehav. Vilket påverkar deras substansvärde och kan göra att investerare gärna köper investmentbolaget till en premie.

Varför köpa bolag med premie på substansen?

När priset på bolag är högre än bolagets substansvärde handlas den med en premie, även kallat premievärdering. Anledningen att investerare är villiga att köpa bolaget till en premie kan vara att ägarna är duktiga på att förvalta sina innehav.

Man kan också nå onoterade innehav genom noterade investmentbolag. Onoterade bolag är svårare att uppskatta värdet på, och då kan investmentbolagen ofta ha en tendens att undervärdera sina onoterade innehav ibland.

Köper du fastighetsbolag får du med fastighetsskötsel och allt runtomkring jämfört med om du själv skulle köpa en fastighet, dessutom kanske fastighetsbolaget får bättre villkor hos banken.

Varför köpa bolag till substansrabatt?

Att köpa till rabatt kanske känns mer lättförståeligt, för att man får mer för pengarna. Förutom anledningarna att köpa när bolaget handlas till en premie så får du även rabatt på de underliggande värde i bolaget. Köper du ett fastighetsbolag som har en substansrabatt på 5% får du mer fastigheter för pengarna är vad fastigheterna är värderade till.

Kom ihåg att om ett bolag handlas med substansrabatt betyder det inte att det är ett bra aktieköp bara för det. Aktier i ett noterat bolag är mycket lättare att likvidera vilket gör att aktieägare kan likvidera sina tillgångar snabbt, som gör att kursen kan svänga mycket.

Gör alltid en noggrann analys av bolaget du tänker investera i och kolla på mer än bara substansvärdet.

Fler nyckeltal för att värdera en aktie

Utöver substansvärdet ska du kolla på fler olika nyckeltal och tekniker för att avgöra om det är ett bra bolag för dig att investera i. Här är några andra tekniker du kan titta på:

  • P/E Tal – Värderar aktuell kurs mot bolagets vinst.
  • Teknisk analys – Hitta nivåer och mönster hur investerare agerat tidigare för att lista ut hur de kommer att agera framöver.

Related posts

Latest posts