Hem / Börsen / P/E Tal

P/E Tal – Nyckeltalet som värderar en aktie

Kalkylator laptop

P/E tal står för engelska price/earnings. Vilket betyder vinst i relation med priset på aktien. Det är alltså ett värde på hur mycket bolagets vinst kostar att köpa. Eftersom börsen alltid blickar framåt så värderas även potentiella framtider in i aktiekursen.

P/E talet blir då en siffra på hur många år det tar för bolaget att tjäna igen hela din investering, förutsatt att vinsten förblir densamma.

Ett lågt P/E tal betyder att bolaget är billigare.

Ett högt P/E tal betyder att bolaget är dyrare.

Exempel P/E tal

Du räknar ut P/E talet genom att dela aktiekursens pris med hur mycket vinst det aktuella bolaget gör per aktie.

Aktiekurs / Vinst per aktie = PE tal

Låt säga att Volvos aktie kostar 120 kr och Volvo gör en vinst på 15kr per aktie, då blir ekvationen enligt följande:

120kr / 15 kr = 8
P/E Talet blir då 8 för den aktien.

Man kan räkna P/E tal som exemplet ovan, eller på bolagets hela börsvärde och hela bolagets vinst. Men resultatet blir densamma.

Vad är ett bra P/E tal

Vad ett bra eller dåligt P/E tal är skiljer sig helt från bolag till bolag och bransch till bransch. Ett P/E tal kan inte enskilt tala om ifall du ska köpa eller sälja en aktie. Utan används mer som en fingervisning hur mycket vinst ett bolag gör i relation mot aktiekursen.

Ett lågt P/E tal betyder inte heller att ett bolag är köpvärt. Det kan vara lågt för att bolaget gjort en engångsförsäljning av ett dotterbolag eller liknande. Eller också har bolaget ett lågt P/E tal för att investerare helt enkelt inte tror på affärsidén och dess framtidsutsikter.

På stockholmsbörsens Large Cap kan vi idag se P/E tal från 7 på Volvo ända upp till PE 110 och 150 på AstraZenica respektive Ericsson. I skrivande stund är vi mitt i Coronapandemin vilket kan förklara skillnaderna på P/E talen då Volvo med stängda fabriker har andra framtidsutsikter och är lägre värderare, än AstraZenica som jobbar med läkemedel som kan hjälpa till i pandemin. Du kan se mer listor på Avanzas hemsida.

Medianvärdet just nu på Large Cap är 14,6 och medelvärdet på 20,3. Exkluderat bolag med negativt P/E tal.

Fastighetsbolag och investmentbolag

Eftersom P/E talet endast fokuserar på vinst lämpar det sig inte att applicera på investmentbolag och fastighetsbolag. Då de bolagens värderingar och ligger mycket i tillgångarna de äger så som fastigheter och bolagsinnehav.

Då bör man titta på andra sätt att värdera bolagen. Ett exempel är se substansvärdet och se om man får en substansrabatt eller substanspremie.

Negativt P/E tal

Om ett bolag inte går med vinst blir P/E talet negativt. Det hittar man på förhoppningsbolag. Sådana bolag som inte går med minst idag, men investerare tror och hoppas att bolaget har en bra produkt eller tjänst som kommer att generera vinst i framtiden.

Är man värdeinvesterare kan det ofta vara svårt att investera i bolag utan vinst och med negativt P/E tal just av anledningen att du då köper en förhoppning att det här bolag en dag ska gå med vinst.

Använd inte bara ett nyckeltal

Kom ihåg att göra en analys av bolaget du tänker investera i innan du lägger dina pengar i det. Gå inte bara på ett nyckeltal, utan kombinera flera olika nyckeltal och sätt att analysera aktier på. Du kan även läsa mer om hur teknisk analys kan användas för att värdera aktier.

Related posts

Latest posts