Hem / Börsen / Skogsaktier

4 Skogsaktier om du vill investera i skog på börsen

Avverkad skog

Att köpa fysisk skog är komplicerat, speciellt om man inte kan branschen. Ett bra alternativ kan då vara att investera i ett företag på börsen som håller på med just skog, alltså köpa skogsaktier. Du slipper fundera på avverkning, försäkring, plantering och framförallt har ett stort skogsbolag förmodligen bättre ränta hos banken än vad du kan få.

Så mycket skog äger de börsnoterade skogsbolagen

Bolagen som är aktiva inom skogsbranchen gör så mycket mer än bara äger och förvaltar skog. Men här en tabell på bolagens totala börsvärde per den 12 april 2020 samt deras skogsinnehav enligt årsrapporterna för 2019.

Aktie Börsvärde Skogsinnehav
Holmen 54 298 221 187 SEK 1,3 miljoner hektar
SCA 69 507 208 408 SEK 2,6 miljoner hektar
Stora Enso 105 353 105 163 SEK 2,35 miljoner hektar
BillerudKorsnäs 23 841 170 993 SEK Framgår ej i årsredovisning

Sälja en aktie är lättare än att avverka eller sälja skog

Du blir mer flexibel genom att du kan sälja dina aktier i skogsbolagen istället för att försöka hitta en köpare på din skogsfastighet.

Nackdelar med skogsaktier istället för direktägd skog

Om du har erfarenheter och kunskap att förvalta en skogsfastighet så kommer du inte ha möjlighet att utföra och dra nytta av det när du investerar i en av de stora skogsaktierna.

Du kommer inte heller att kunna jobba ute i skogen som din aktie äger och kommer mer att sitta som passagerare när bolaget sköter sin verksamhet.

Massapriserna en ledande indikator för skogsaktierna

Analytikern Oskar Lindström, Analytiker Danske Bank säger i ett EFN-avsnitt 2019-10-30 att massapriserna är en ledande indikator för skogsbolagen. Därefter följer priser på sågade trävaror och sist i ”cykeln” kommer prisnedgångar på papper.

SCA

I SCAs årsredovisning för 2019 möts man på andra sidan texten ” SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige och 30 000 hektar i Estland och Lettland.” Med andra ord är SCA den svenska skogsaktien som äger mest skog.

Ni hittar senaste årsredovisningen och kvartalsrapporter på deras hemsida. https://www.sca.com/sv/om-oss/Investerare/

Efter avknoppningen av hygien- och hälsobolaget Essity som tidigare var SCAs en del av SCA så är SCA numera mer fokuserat på kärnverksamheten skog och produkter runt skog. Analytiker hänvisar ofta till att SCA är ett välskött bolag.

Holmen

Holmen skriver i sin årsredovisning för 2019 att skogsinnehavet uppgår till 1,3 miljoner hektar. Länk till senast årsredovisning för Holmen hittar du på: https://www.holmen.com/sv/investerare/

Något som kan ses som en positiv sak sett till det långa perspektivet i skogsaktien Holmen är att största ägaren är investmentbolaget L E Lundbergföretagen.

Stora Enso

En skogsindustrikoncern som tillverkar tidnings- och bokpapper, kartonger och förpackningar samt träprodukter. Med ett skogsinnehav på 2,35 miljoner hektar enligt skogsbolagets årsredovisning för 2019.

Årsredovisning för Stora Enso hittar du på https://www.storaenso.com/sv-se/download-centre

BillerudKorsnäs

Producent av förpackningar av cellulosafibrer. Ungefär 60% av Billeruds försäljning är kartonger. Under 2019 avyttrade BillerudKorsnäs stora delar av Bergvik Skog Öst.

Såhär skriver Lennart Holm i VD-orden i årsrapporten för 2019. ” Vår kärnverksamhet är förpackningsmaterial varför styrelsen gjort bedömningen att vi inte ska binda kapital i lågavkastande skogstillgångar; vi menar att den bästa avkastningen uppnås genom att satsa på vår kärnverksamhet där vi har en mycket stark position. Som en konsekvens av detta sålde vi cirka 90% av Bergvik Skog Öst till AMF i slutet av augusti.”

Deras miljötänk syns i ett av deras pågående projekt. Billeruds håller på att plocka fram en pappersflaska i samarbete med bland annat stora företag som Carlsberg, Absolut, L’Oréal och Coca-Cola.

BillerudKorsnäs årsredovisning finns på deras hemsida: https://www.billerudkorsnas.se/investerare

Utländska skogsaktier

Latvian Forest är ett svenskt bolag som förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Norske Skog är ett skogsindustribolag i Norge som producerar produkter för nyhetstidningar posters och kontorspapper.

Skogsfonder

Den som vill kika mer på skogsfonder kan kolla in bland annat UB Skog från United Bankers http://www.unitedbankers.se/fonder/ub-skog/#

UB Skog på Morningstar: https://www.morningstar.se/se/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014C0M

Related posts

Latest posts